Konferencja "Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego"

czwartek 09 września 2021r.
Wczoraj w Jeleniej Górze odbyła się zorganizowana przez senatora Krzysztofa Mroza konferencja "Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego", której gośćmi byli samorządowcy z regionu jeleniogórsko-legnickiego.

Waldemar Buda - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej mówił o nowej perspektywie finansowej UE i miliardach na rozwój dla Dolnego Śląska.
Pan minister mówił m. in. że na Dolny Śląsk trafi ponad 2,2 mld euro. Region będzie korzystał także z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i programów krajowych. Podczas spotkania szeroko omówiony został Krajowy Plan Odbudowy, w ramach którego do Polski może trafić ok. 58 mld euro. KPO pozwoli na realizację projektów służących wzmocnieniu polskiej gospodarki i jej konkurencyjności. Dzięki tym środkom uda się zrealizować również wiele inwestycji w takich obszarach jak ochrona zdrowia czy zielona i cyfrowa transformacja.
Ważnym punktem programu było wystąpienie członka zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Tomasza Robaczyńskiego o Programie Inwestycji Strategicznych z pulą blisko 100 mld złotych do podziału między wszystkie samorządy. JST mogą liczyć na wsparcie rzędu od 80 do 95 proc. kosztów inwestycji.
Wśród prelegentów znalazł się również wicemarszałek Grzegorz Macko - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który opowiadał o programach Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dla obszarów wiejskich.
Konferencję zakończyło wystąpienie Prezesa zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasza Kasztelowicza, który mówił o pilotażowym programie poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku".
Nie zabrakło też czasu na dyskusję i pytania zadawane autorom wystąpień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz samorządowcom, którzy zdecydowali się na przyjęcie zaproszenia od senatora Krzysztofa Mroza.


Linki

 

 

 

PIS
Senat
Senator Krzysztof Mróz © 2016 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie