Senacka Wystawa "Błogosławiony Jerzy Popiełuszko.Kapłan i męczennik"

czwartek 21 września 2017r.

Dnia 21 września 2017r. senator Krzysztof Mróz uczestniczył w otwarciu wystawy pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Kapłan i męczennik” zorganizowanej w senacie przez NSZZ”Solidarność”. W wystawie udział wzięli m.in. -marszałek senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-Piotr Duda oraz brat ks. Jerzego Popiełuszki – Józef wraz z żoną Alfredą. Na wystawie zaprezentowano fotografie przypominające działalność ks. Jerzego Popiełuszki, który od sierpnia 1980r. był związany ze środowiskiem robotniczym, najpierw w  Huta Warszawa, a potem z całym solidarnościowym ruchem związkowym. Otwarcie wystawy poprzedziło podjęcie przez Izbę uchwały w 70 rocznicę urodzin ks. Jerzego Popiełuszki , kapelana „Solidarności”.

 Linki

 

 

 

PIS
Senat
Senator Krzysztof Mróz © 2016 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie